Investeren in bewezen technologie

Warehouses zijn aan verandering onderhevig als gevolg van een toenemende vraag en de krapte op de arbeidsmarkt. De trend naar mechanisatie is dan ook duidelijk ingezet, stelt Joke Vink van Groenewout. Ondanks de tendens naar robotisering wordt in de praktijk vooralsnog vooral geïnvesteerd in bewezen technologie.

Er wordt veel gesproken over robotisering in warehouses, maar uit onze studies blijkt het vaak nog niet het winnende ontwerp, zegt Joke. “Het wordt in de praktijk niet op grote schaal toegepast, wat alles heeft te maken met de investering. Natuurlijk gaat dat wel gebeuren op termijn als de prijzen dalen,” verwacht ze. “Concepten zoals Shuttle systemen, automated guided vehicles (agv’s) en AutoStore winnen vandaag nog vaak de strijd. Er valt een significante productiviteitswinst te behalen met deze bewezen systemen. Zo wordt dus wel degelijk vooruitgang geboekt, maar op een redelijk veilige koers.”


Flexibiliteit

Mechaniseren biedt volgens Joke ook een zeker mate van flexibiliteit. “Het warehouse van een grote e-commercespeler bijvoorbeeld is grotendeels gemechaniseerd met conveyors en inpakmachines, maar heeft nog altijd een handmatige inpakstraat om flexibel te kunnen op- of afschalen. Datzelfde hebben we gerealiseerd bij het nieuwe warehouse van Blokker, dat semi-geautomatiseerd is uitgevoerd door mechanisatie van picken en afhandelen, en de aanwezigheid van pick-to-light karren. Met de implementatie van een geautomatiseerde verpakkingsmachine kan er een mega slag worden gemaakt in het inpakproces bij een warehouse. We merken dan ook volop animo voor het automatiseren van het verpakken. Ook weer een actie in het kader van bewezen technologie,” zegt Joke.

Succesvolle strategie

Bij het ontwerp of de herinrichting van een warehouse is het belangrijk de data, het orderprofiel en de toekomstvisie in ogenschouw te nemen, stelt Joke. “Een warehouse met overwegend kleine orders en artikelen vraagt een andere lay-out dan wanneer grote artikelen in bulk worden verwerkt. Kijk goed waar de business naar toe evolueert en ben je bewust van je eigen data. Daar is veel inzicht uit te halen. Als er veel manuele uren worden gespendeerd aan het inpakproces, loont het zich om juist eerst daar op te focussen als het gaat om automatiseren. Loopt het orderpicken niet zo gestroomlijnd, ga je daarin investeren. Op die manier creëer je een goede business case en kan je met goede argumenten het beoogde mechanisatieproject ook intern ‘verkopen’.” 

Check je WMS
Een andere tip die Joke meegeeft is dat het WMS systeem en het mechanisatieproces goed op elkaar afgestemd dienen te zijn. “Wat we merken is dat de gevestigde WMS systemen soms moeite hebben om alles goed te kunnen bijbenen. Zorg voor een geïntegreerd IT landschap en kies bij een eventuele volgende stap voor een flexibel en schaalbaar WMS (on premise of in de cloud). De laatste jaren is veel te weinig geïnvesteerd in het IT landschap dat vaak sterk verouderd is en niet of te weinig toegerust is op mechanisatie. De behoefte is ook anders. Vroeger was een WMS leidend, nu neemt mechanisatie veelal die rol over en moet een WMS in die gevallen vooral kunnen communiceren met de verschillende systemen.”

Bereid te investeren

Een belangrijke tendens in interne logistieke operaties is volgens Joke dat er volop wordt geïnvesteerd. “Bedrijven staan niet stil en willen investeren om de continuïteit te waarborgen. Wie een jaar geleden aanklopte bij een systeemleverancier, was pas na minimaal een half jaar tot een jaar aan de beurt. Die grote piek hebben we inmiddels achter ons gelaten; vraag en aanbod begint te normaliseren. Op macro-economisch niveau ziet het er minder rooskleurig uit. De Duitse economie stagneert, de perikelen rond de Brexit helpen ook al niet mee, evenals de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Het is afwachten wat het effect is van deze ontwikkelingen op de investeringen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*