Affiliate marketing, van groei naar optimalisatie

Daisycon0517

 

Na een periode van brede acceptatie is affiliate marketing in een volgende fase aangekomen. Hierin staan optimalisatie en het sturen op kwaliteit centraal. Daisycon, performance marketing netwerk, aan het woord over doelgerichter werken aan het (h)erkennen van waarde.

Affiliate marketing wordt van oudsher gedreven door meetbaar resultaat en het belonen daarvan, vandaar de term ‘performance based marketing’. Stonden de afgelopen jaren in het teken van brede acceptatie, de huidige fase is die van data-analyse, focus op kwaliteit ten aanzien van de inzet van affiliates en van efficiënter werken. Meer aandacht voor deze onderwerpen zorgt in de praktijk voor een nog beter resultaat. Voortschrijdende technologie maakt dit mogelijk, zoals bijvoorbeeld nieuwe attributiemodellen, verregaande dataverrijking en analyses via zogenaamde API’s.

Attributie: het (h)erkennen van toegevoegde waarde
Een veelbesproken vraagstuk is ‘attributie’. Attributie is het toewijzen van waarde op basis van bijdragen aan een conversie. Niet langer alléén de laatste klik, de laatste publisher belonen dus. Immers, bij een afgeronde transactie –een conversie– is zelden slechts één affiliate betrokken. Vanuit een affiliatenetwerk komen bezoekers via verschillende kanalen bij de adverteerder. Affiliates, ook wel publishers genoemd, lopen uiteen van bloggers en contentsites tot e-mailbestanden, vergelijkingssites en social media. Veelal legt de bezoeker een pad af langs deze verschillende publishers.

Wanneer er meerdere publishers betrokken zijn bij een conversie is het dus zaak om zorgvuldig waarde toe te kennen. Kwaliteit is daarbij één van de belangrijkste punten. Net zoals dat transparantie een vereiste is. Transparantie tussen adverteerders en publishers zodat er op data gestuurd kan worden, en langetermijnrelaties niet worden geschaad. Een op het eerste oog eerlijke, evenredige  attributie kan namelijk negatief uitpakken voor de concurrentiepositie van de campagne. Hier is dus het credo ‘bezint eer ge begint’ van toepassing. Daisycon biedt standaard attributiemodellen maar geeft de voorkeur aan ‘custom made’ en beproefde oplossingen.

Additionele vergoeding voor een assist
Daisycon ondersteunt het doel van haar adverteerders om op een duurzame wijze het meeste uit de samenwerking met publishers te halen. Zo adviseert het netwerk haar adverteerders bijvoorbeeld een additionele vergoeding te geven aan publishers die een ‘assist’ hebben gegeven bij een conversie. Met deze oplossing garanderen we het behoud van de key-publishers én is een nog bredere groep publishers enthousiast te maken voor de campagne. Inclusief diegenen die vooral aan het begin van een conversie actief zijn, zoals bloggers en contentsites.

Kortingscodepublishers: vloek of toch een zegen?
Sommige adverteerders twijfelen over de toegevoegde waarde van kortingscodepublishers. Met behulp van de juiste technologie kan die twijfel worden weggenomen. De shopping cart pixel van Daisycon bijvoorbeeld, voorkomt dat een vergoeding wordt toegekend aan een kortingscodepublisher, als de consument slechts vanuit het winkelmandje wegklikt op zoek naar een code.

Dankzij de shopping cart pixel wordt aan de andere kant óók inzichtelijk dat kortingscodepublishers wel degelijk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het verhogen van directe traffic en sales. Uit onderzoeksresultaten van eerdere implementaties kwam naar voren dat kortingscodepublishers voor een substantiële toename van sales bij een adverteerder kunnen zorgen.

In die gevallen zijn deze publishers dus van toegevoegde waarde. Dankzij deze technologie kunnen adverteerders die bedenkingen hebben tegen promotiecodes nu tóch effectief samenwerken en codes inzetten.

Slimmer en efficiënter werken
Naast het herkennen en gedifferentieerd belonen van meerdere publishers is tegenwoordig de focus op efficiency veel prominenter aanwezig. Adverteerders streven naar kostenbesparing -zowel qua tijd als werk- ten aanzien van het beheer en onderhoud van performance based marketing modellen.

Zo is het belang van promotie via productfeeds sterk gegroeid. Hiermee kunnen publishers hun promoties verrijken met nuttige data en afbeeldingen en kunnen zij producten vergelijken. Daisycon biedt hen hiervoor uitgebreide ondersteuning en draagt middels innovaties bij aan standaardisatie van productfeeds. Deze standaardisatie ontzorgt de adverteerder en tegelijk wordt de campagne voor veel meer publishers interessant om te promoten. Het effect is dus een groter bereik.

Door als netwerk een API met uitgebreide functionaliteiten te bieden, worden adverteerders in staat gesteld efficiënter te werken. Een API is een set slimme koppelingen en zorgt voor automatisering van processen en handelingen. De API van Daisycon helpt data beter te ontsluiten en te analyseren. Hierdoor wordt het beheer van een campagne gestroomlijnd. De marketeer bij de adverteerder houdt zo meer tijd over voor belangrijke aspecten van een affiliateprogramma: strategie, opzetten van acties en campagnes en het bouwen van relaties met key-publishers.

Data verwerken: het belang van privacy
Het ontsluiten van data en het automatisch verwerken van gegevens kent onherroepelijk een privacy-aspect. Compliancy, privacy en veiligheid blijven de komende jaren belangrijke onderwerpen, zowel op nationaal maar vooral ook op Europees niveau. Daisycon speelt hier reeds jaren op in door geen privacygevoelige gegevens van consumenten op te slaan en daarbij, ten aanzien van haar technologie, ‘privacy by design’ als standaard te gebruiken. Dit wordt, bij Daisycon in elk geval, vervolgens aangevuld met anonimiseringsprocessen, de eigen compliance-afdeling zorgt voor toezicht.

Optimale performance
Kwalitatief beheer is -kortom- niet een standaard oplossing, er is geen one-size-fits-all. Daarentegen, een gedegen campagne waaraan voldoende tijd en aandacht wordt geschonken is des te effectiever. Het opstarten van een campagne is een eerste, het enthousiasmeren van publishers en hen structureel voorzien van promotiemateriaal een tweede. Promotie voeren via nieuwe type publishers hoort hier zeker ook bij. Denk aan een nieuw soort marketing in de vorm van unieke vouchers op de tot nu zelden benutte ‘bedankpagina’, mogelijk gemaakt door publisher Sovendus. Een ander voorbeeld is het toevoegen van inserts in fysieke pakketzendingen, door marketingnetwerk Affiliprint.

Door behaalde resultaten te analyseren en de campagne voortdurend te optimaliseren met innovaties en knowhow, mede aangereikt door het netwerk, wordt de performance optimaal.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*