Wat als er niet betaald wordt?

Alektum0418

Uitgesteld betalen, achteraf betalen en gespreid betalen, maar ook periodieke betalingen en abonnementsvormen, de consument wordt een steeds bredere waaier aan mogelijkheden geboden om niet direct te hoeven betalen bij aanschaf van een product of dienst. Het niet direct hoeven betalen wekt vertrouwen bij de klant en verlaagt de aankoopdrempel, maar brengt voor de retailer ook de nodige risico’s met zich mee. Want, wat als er niet betaald wordt? Bart Kolman van Alektum Group geeft tekst en uitleg.

Alektum Group is een Zweeds familiebedrijf opgericht in 1992 als incassobureau en inmiddels uitgegroeid tot een totaalaanbieder in het financiële proces omtrent debiteurenbeheer. “Dankzij ons unieke aanbod van diensten, kunnen wij ondersteuning bieden in het volledige financiële proces – van verkoop tot betaling – bij onder andere klantacceptatie, bedrijfsfinanciering, facturatie, incasso, schuldbewaking en de verkoop van vorderingen,” licht Bart toe. “Het feit dat we in alle zestien landen waarin we actief zijn met één en hetzelfde systeem werken, maakt dat we ook grensoverschrijdende vorderingen goed en snel kunnen afhandelen.”

Verre van one size fits all
Achteraf betaaloplossingen of gespreid betalen geïntegreerd in het online betaalproces zijn een van de oplossingen om het betaalgemak te verhogen en daarmee de conversie te stuwen. “In Nederland is men aardig bekend met deze betaalmethoden, niet in de laatste plaats doordat grote partijen als Wehkamp, Bol.com en Zalando er flink mee scoren,” weet Bart. “Het is dan wel belangrijk als retailer om aan de voorkant al te weten met wie je zaken doet. En wat te doen als er niet betaald wordt? Ga je zelf achter de onbetaalde rekeningen aan of besteed je het liever uit? In dat laatste geval zijn er talloze mogelijkheden. Alektum biedt hiervoor doordachte oplossingen op maat.”Alektum is geen Payment Service Provider (PSP), ze fungeren juist als partner voor een aantal van deze partijen. “We kunnen putten uit een zeer uitgebreide internationale ervaring als het om het incasseren van grote volumes consumentenvorderingen gaat. Opgebouwde partnerships met grote retailorganisaties en PSP’s dragen hier in zeer grote mate aan bij.”

Waar ligt het risico?
Wie liever geen risico wil dragen en gebaat is bij een stabiele cashflow kan ervoor kiezen om openstaande vorderingen te verkopen. Bart: “Via een forward flow verkoopprocesworden onbetaalde facturen na een vooraf afgesproken periode automatisch naar ons doorgestuurd en door ons gekocht, zodat wij vanaf dat moment het gehele traject beheren en eigenaar worden van de vordering. Voor de retailer is het grootste voordeel hier: een verbetering van de liquiditeit op korte termijn. Retailers die graag meer grip willen houden op hun eigen vordering en dus op hun klant, kiezen vaker voor een samenwerking met ons waarbij een deel van het debiteurenbeheer aan ons wordt uitbesteed. Dit kan zijn voor het gehele proces, maar ook voor een specifiek onderdeel, bijvoorbeeld enkel de minnelijke incasso.”

Ook voor recurring payments zijn er oplossingen. “Bij chargebacks of onvoldoende saldo op de betaalrekening kunnen periodieke betalingen alsnog stagneren. Wij kunnen op de achtergrond automatisch ‘meedraaien’ en de klant eerst op een vriendelijke manier laten weten dat er een achterstand is ontstaan, mogelijk gevolgd door wat ‘directere correspondentie’ waarbij wij meer als incassobureau zichtbaar worden.”

Toezicht op consumptief krediet
Voor Europese begrippen kent Nederland streng toezicht op de financiële markten, vooral als het om zijn consumenten gaat. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland eist een vergunning voor het aanbieden van en bemiddelen in consumptief krediet. “Vooruitlopend op de steeds strenger wordende regelgeving rondom (consumptief) krediet, hebben wij in 2017 de benodigde vergunningen aangevraagd en verworven,” stelt Bart. “Dat maakt het mogelijk dat wij financiële activa van kredietaanbieders op de Nederlandse markt kunnen kopen en of mogen bemiddelen in het incassotraject. Wij hebben daarmee onze positie in de markt van bank and finance verstevigd.”

Your Business. With Care
Alektum Group beschikt over een goed gevulde databank en scoringsmodellen waarmee veel dossiers met succes kunnen worden geïncasseerd. “Natuurlijk staan onze klanten centraal, maar ook de klanten van onze klanten wordenop een objectieve en professionele manier behandeld. In onze incassoprocedure zorgen we ervoor dat de debiteur goed begrijpt dat er meerdere mogelijkheden zijn voor het verdere verloop. In overleg met de debiteur kiezen we voor een effectieve methode om de schuld af te lossen. Onze doelstelling is dat de betaling voor de vorderingen binnenkomt en dat de relatie met de eindklant zo veel mogelijk in tact blijft.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*