Een frisse blik op het betaallandschap

Het digitale landschap is aan allerlei veranderingen onderhevig. Marketplaces zijn booming business, abonnementsformules winnen aan populariteit, nieuwe verkoopkanalen steken de kop op. Het zorgt voor volop reuring in de betaalwereld. De nieuwe betaalwetgeving PSD2, die sinds september 2019 van kracht is, moet orde op zaken stellen, maar wordt volgens Gregory Cronie van 2knowlab door veel marketplaces onbewust niet nageleefd. Ze riskeren bestuurlijke boetes, zo heeft De Nederlandsche Bank in een recent schrijven aangekondigd.

Het lijkt erop dat in de meeste gevallen marketplaces niet voldoen aan de nieuwe PSD2 wetgeving, begint Cronie. “Vóór september 2019 vielen ze nog binnen een uitzonderingsregel, de zogenaamde handelsagentuitzondering. Het betalen werd als een ‘nevendienst’ beschouwd, wat maakte dat een marketplace door De Nederlandsche Bank niet als betaalinstelling werd gekwalificeerd. Er hoefde dus ook geen vergunning te worden aangevraagd. In PSD2 zijn de nodige wijzigingen doorgevoerd en is ook de definitie van deze uitzonderingsregel aangescherpt omdat de risico’s te groot zouden worden voor de koper en verkoper. Dat heeft nogal wat consequenties voor het merendeel van de marketplaces.”

Marketplace-PSP

PSD2 stelt heel helder dat een marketplace of platform niet in het bezit mag zijn en geen controle mag hebben over de geldstroom, zelfs niet via een stichting derdengelden PSP, legt Cronie uit. “Een marketplace komt alleen in aanmerking voor de handelsagentuitzondering als deze namens één van de twee partijen optreedt, ofwel de kopende partij ofwel de verkopende partij. Heel veel marketplaces voldoen niet aan deze vereisten. Dat betekent dat ze óf de voorwaarden / het model moeten aanpassen, dan wel een vergunning moeten aanvragen bij De Nederlandsche Bank. Gelukkig is er nog een optie om ervoor te zorgen dat een marketplace of platform niet in het bezit is van, en de controle heeft over de geldstromen tussen koper en verkoper. Daarvoor kunnen ze zich wenden tot hele gespecialiseerde marketplace-PSP’s waarvan er slechts een handvol zijn in Europa. Deze marketplace-PSP’s voldoen wel aan de vereisten en daardoor hoeven marketplaces geen betaalvergunning aan te vragen of hun model aan te passen.”

Finabling

De Nederlandsche Bank heeft onlangs een mededeling uitgestuurd waarin ze marketplaces oproept om de betaaldiensten per direct te staken en over te laten aan een vergunninghoudende betaaldienstverlener of zelf een vergunning aan te vragen. Cronie: “Marketplaces moeten snel compliant worden anders riskeren ze hoge boetes. Wij kunnen ze daarin begeleiden door de voor hen juiste PSP-provider te selecteren en de financiële- en klant processen daarop aan te passen.” Onwetendheid rond dit essentiële thema is volgens Cronie vaak te wijten aan het gebrek aan een paymentmanager bij veel (kleinere) organisaties. “Veel e-commercebedrijven werken vaak wel samen met een PSP, maar dat wil niet zeggen dat je automatisch het onderste uit de kan haalt en, waar nodig, je volledig compliant bent. Zeker niet als je ook buiten de landsgrenzen actief bent. Een goede paymentmanager is voortdurend bezig met het monitoren en tweaken van bijvoorbeeld de risksettings, de juiste betaalmethoden per land te activeren, enz. Wij verlenen via ons dochterbedrijf Finabling paymentmanagementdiensten aan e-commercepartijen die zelf geen paymentmanager in dienst hebben voor een frisse blik op het betaallandschap en een goede betaalsetup. Een service die zichzelf snel terugverdient door een hogere conversie, zo hebben we reeds bewezen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*