‘Van data naar waarde’

Technologie en data spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van klanten en medewerkers. Het klinkt eigenlijk heel logisch ‘van data informatie maken en daar waarde uithalen’ maar toch zijn er te weinig retailers die dat echt in de vingers hebben. Grip hebben en houden op data en dat vertalen naar bijvoorbeeld een intelligente customer experience is essentieel in de retailsector waar de marges over het algemeen dun zijn. Alleen op die manier kun je waarde creëren, kosten besparen en snel reageren op nieuwe ontwikkelingen.

Sogeti heeft zich gespecialiseerd in het ondersteunen van bedrijven die data gedreven willen werken. Dit vergt een mix van technologie, mens, proces en organisatie. “Het is niet alleen de technologie, maar zeker ook de mens die nodig is om echt waarde uit data te halen,” zegt Mark Rumpf  Head of Digital Technology van IT specialist Sogeti. “Data kun je op steeds meer en slimmere manieren toepassen, niet alleen zien wat er is gebeurd en daar op acteren (Business Intelligence), maar ook voorspellen wat er gaat gebeuren of je laten vertellen wat er moet gebeuren (Artificial Intelligence). Dit stelt je in staat om je klanten beter te bedienen, maar ook om je eigen organisatie te verbeteren (bijvoorbeeld processen, logistiek en voorraad).”

Belang van data

IT moet volgens Mark Rumpf ondersteunend zijn aan de doelen van een bedrijf. “Dat geldt ook voor data. De snelheid waarmee nieuwe data gerelateerde technologieën op de markt komen ligt hoog en is voor retailers uitdagend om zelf  bij te houden en juist in te zetten. Wij helpen retailers op een laagdrempelige manier meer waarde uit hun data te halen. Zo hebben we een cateraar geholpen grip te krijgen op de (product)data die zij hebben, waardoor zij beter in staat zijn te sturen op de producten. Dit niet alleen voor het eigen bedrijf, maar ook voor de leveranciers en afnemers. Meer grip betekent in dit geval nieuwe inzichten waarmee de hele keten verbeterd kan worden. 

We hanteren daarbij vaak twee laagdrempelige aanpakken: Intelligent Solution Build en Kickstart. Met onze Intelligent Solution Build komen stakeholders in korte tijd, stap voor stap, samen met onze BI consultants tot een gedragen oplossing. Met een Intelligent Kickstart bieden we een snelle en betaalbare proof of concept om een oplossing in een paar dagen een concrete boost te geven die waarde oplevert.”

Hoe te starten

Mark Rumpf gaat nog wat dieper in op de waarom van deze aanpak. “Intelligent Solution Build kun je meer zien als een workshop waarbij we in sessie(s) een probleem of uitdaging uitwerken en beeld en geluid geven bij een bepaalde doelstelling. Een belangrijk aspect daarbij is het creëren van een gemeenschappelijk beeld en draagvlak. Je wilt tenslotte dat er data gedreven gewerkt gaat worden. Daarnaast moet je niet alles in een keer willen doen. Begin klein en creëer snel waarde. Leer van hetgeen gebeurt en pak daar op door. In de sessie borgen we deze punten en werken we gezamenlijk aan de oplossing. Hierbij houden we rekening met de bestaande architectuur en andere randvoorwaarden. Op deze manier wordt niet alleen zicht gekregen op de juiste oplossing, maar ook op belangrijke kenmerken hiervan, zoals de voor realisatie benodigde doorlooptijd en budget. Zodoende is een retailer in staat om in een zeer kort tijdsbestek een gefundeerd besluit te nemen en de eerste stappen richting de oplossing te zetten.”

Datastrategie en Roadmap

Data is inmiddels een asset, stelt Mark Rumpf. “Het is daarom belangrijk dat je als organisatie een strategie hebt hoe je met je data wilt omgaan. Vervolgens helpt het als je een roadmap maakt om deze datastrategie tot uitvoering te brengen en zo te komen tot data gedreven werken. Zo hebben wij voor een organisatie eerst gezamenlijk de datastrategie bepaald op basis van de bedrijfsdoelstellingen. De roadmap die we vervolgens voor de realisatie hebben gemaakt, sloot aan bij de mogelijkheden op dat moment. Zo hebben we eerst gezorgd voor het beschikbaar hebben van de benodigde data in de cloud, zodat alle vestgingen toegang hadden tot de data. Daarna is de analyse en rapportage functionaliteit gebouwd en gefaseerd uitgerold. Nu hebben alle vestgingen de informatie en inzichten om efficiënter te werken en klanten beter te bedienen (bijvoorbeeld over het assortiment, prijzen en promoties).”

Organisaties moeten snel inspelen op bewegingen in de markt, waarbij kennis van de laatste stand van zaken wordt verkregen uit beschikbare in- en externe data. Alleen met de juiste informatie kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen. Mark Rumpf benadrukt daarbij dat IT slechts een middel is. “We kunnen veel realiseren op het vlak van BI en AI, maar het moet wel gedragen worden in een organisatie. Een cultuuromslag is vaak minstens zo belangrijk. Als dit op een goede manier gebeurt, levert data een retailer veel waarde op.” 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*