Groeien met B2B Online Marketing

Van oudsher hebben B2B organisaties het spel van performance marketing aardig onder de knie. Daarbij is er aandacht voor onderwerpen als conversieverhoging en het vergroten van de orderwaarde. Maar dat is slechts één aspect van Online Marketing en speelt zich relatief laag in de marketingfunnel af. Jurriën Kerstholt, directeur van De Nieuwe Zaak en expert in B2B e-commerce, adviseert organisaties om Online Marketing in een breder perspectief te plaatsen. “De actualiteit creëert enorm veel urgentie op digitaal vlak en met name als het gaat om Online Marketing.”

B2B organisaties – de groothandel, de maakindustrie en brands – zijn van oudsher goed in het analyseren van orders, de gemiddelde orderwaarde en activiteiten te ontplooien om tot een hogere conversie te komen, begint Kerstholt. “Performance marketing noemen we dat in marketingtypologie. Er komen echter steeds meer nieuwe spelers bij die mogelijk posities overnemen van bestaande partijen. Een wake-up call voor B2B partijen om meer werk te maken van Online Marketing. De logische volgende stap is inzetten op content marketing, waarbij organisaties meer nadrukkelijk een adviesfunctie ontwikkelen en zich niet enkel profileren als ‘dozenschuiver’.”

Kenniscentrum

Organisaties die zich op B2B e-commerce storten, zetten dus vooral in op de onderkant van de marketingfunnel, via performance marketing van een bezoeker een koper maken. “Door aan content marketing te gaan doen, transformeer je je organisatie meer en meer naar een kenniscentrum. Publiceer interessante blogs en artikelen over je assortiment. Het is bovendien goed voor de rankings, je zal beter gevonden worden. Een volgens stap is werken aan het imago en de naamsbekendheid. Kortom, bouwen aan een sterk merk. Daarmee krijgen organisaties al een voorkeurspositie voordat er een aankoop wordt overwogen. Je naam wordt geassocieerd met je assortiment. Branding is een ontwikkeling die B2B partijen over het algemeen niet in het DNA hebben zitten, maar waarvan het belang steeds meer wordt ingezien. De laatste stap in de Online Marketing funnel voor B2B is tot slot inzetten op data. Oftewel met behulp van data relevant zijn voor je klanten. Het is meteen ook een complexe stap en bevindt zich daarom in een latere fase van ons stappenplan.”

Groeispurt

De Nieuwe Zaak helpt bedrijven om serieus werk te maken van Online Marketing. “We hebben reeds met vele cases aangetoond dat er volop winst te behalen valt,” stelt Kerstholt. “Voor elke organisatie maken we een specifiek stappenplan: waar sta je nu, waar wil je naar toe en welke stappen zijn daarvoor nodig? We worden daarin overigens gesterkt door de actualiteit. Bedrijven die nu al goed voorgesorteerd zijn, maken een enorme groeispurt door. Het is juist nu het moment om de toegevoegde waarde uit te spelen en dat vraagt een ontwikkeling op de geschetste stappen in Online Marketing. Succesvol B2B e-commerce bedrijven, vraagt overigens een evenwichtige groei op zes dimensies om te voorkomen dat ze tussen wal en schip raken. Marketing is daar slechts één aspect van. De andere vijf zijn achtereenvolgens klantinzicht, organisatie, technologie, branding en data. Ook voor deze aspecten kunnen we voor organisaties een roadmap opstellen voor een evenwichtige groei.”

Als het gaat om Online Marketing adviseren we verder te kijken dan performance marketing, resumeert Kerstholt. “We overzien het grote geheel, maar acteren stap voor stap.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*