De toekomst van verpakkingen

Niemand kan in de toekomst kijken, maar als verpakkingsspecialist moet je wel kritisch blijven kijken naar de ontwikkelingen in de markt. Dat is in onze ogen dé manier om van toegevoegde waarde te blijven voor zowel grote als kleine afnemers van verpakkingsmateriaal. Daarom stelden wij – Topa Verpakking – onszelf drie vragen over de toekomst van verpakkingen. 

Kunnen we in 2050 een plasticvrije samenleving verwachten, en hoe gaan we tegen die tijd de afvalberg verkleinen?

De verduurzaming van onze samenleving zal in 2050 zichtbaar zijn in de vorm van de circulaire economie. Door de keten wordt geïntegreerd samengewerkt aan het realiseren hiervan. Van industrie tot consument en van verpakkingsspecialist tot vervoerder. In tegenstelling tot enkele decennia eerder zal in 2050 een ruime beschikbaarheid bestaan aan duurzame én herbruikbare grondstoffen voor de productie van verpakkingen. Zoals altijd al het geval is geweest bij kartonnen verpakkingen, kan in 2050 ook kunststof, dus plastic, een nieuw leven krijgen. Plastic wordt dan geproduceerd uit biobased grondstoffen en niet meer uit fossiele brandstoffen. De manier waarop de productie gestalte krijgt en bijbehorende energie geleverd wordt, gaat radicaal veranderen. Het vergroenen daarvan is in 2050 een vanzelfsprekendheid. Plastic, weliswaar dus in een andere samenstelling dan dertig jaar eerder, speelt in 2050 nog altijd een belangrijke rol. Wij verwachten dat dit met name een grote rol zal spelen voor het verpakken van producten waarbij het voorkomen van bederf van belang is. In 2050 heeft de trend naar efficiënte verpakkingen haar beslag gekregen door het vrijwel zonder uitzondering produceren van verpakkingen op maat. Op maat van het te beschermen product (1) of de te beschermen producten (>1). De grondstof is een gerecycled product en de verpakking, alsmede de benodigde bescherming in de verpakking, zal op maat geproduceerd zijn in een lichtere uitvoering dan in 2020. 

Topa Verpakking heeft bij aanvang van de 21e eeuw een bijdrage geleverd aan het verkleinen van de afvalberg door te sturen op de thema’s: Reduce, Re-use, Recycle, Renew en Replace. Het vasthouden aan deze thematiek en het hierlangs vormgeven van het aanbod heeft gezorgd voor continue druk op de industrie vanuit de behoefte van de consument en markt. Verpakken met lichter materiaal, met betere sluitende transportverpakkingen en met specifieker opvulmateriaal dat uiteraard allemaal hergebruikt of gerecycled kan worden. In haar streven heeft Topa Verpakking het niet makkelijk gehad. Vooral omdat de beschikbaarheid aan duurzame grondstoffen lange tijd niet aansloot bij de wens van de markt. Wel voor wat betreft de eigenschap van de grondstoffen, maar niet voor wat betreft een realistische kostprijs en een toereikend volume. Rond 2018 is dit proces in een stroomversnelling geraakt door toedoen van overheidsmaatregelen en het groeiende besef bij de consument om tot actie over te gaan. Het feit dat Topa Verpakking tot dat moment de thema’s Reduce, Re-use, Recycle, Renew en Replace reeds inhoud gaf is dus een goede keus gebleken.

In 2050 staan dezelfde thema’s nog steeds overeind; Reduce, Re-use, Recycle, Renew en Replace. Vijf maatregelen waarlangs de afvalberg enorm gereduceerd is. De circulaire economie heeft bijgedragen aan een veel hoger percentage recyclebare producten en verpakkingen. De volgende slag die is gemaakt is dat er allerlei processen op gang zijn gekomen waarbij hergebruik aan belang heeft gewonnen. Hergebruik van lichtere verpakkingen dan voorheen, maar vervaardigd uit duurzame grondstoffen.

Hoe zullen producten in de toekomst verpakt en geleverd worden?

In de toekomst worden er meer specifieke verpakkingen ontwikkeld en geproduceerd, al dan niet met als doel om hergebruikt te worden. Dit is echter gecompliceerd, want specifieke oplossingen zijn minder breed opnieuw inzetbaar dan standaard oplossingen. En toch gaat de verpakkingsindustrie hier een oplossing voor vinden. Bijvoorbeeld door modulair op te bouwen en uit te breiden producten. Of door zeer slimme en innovatieve oplossingen om producten binnen een meer generieke verpakking optimaal te beschermen. 

De behoefte om unieke verpakkingen voor unieke producten te gaan maken, zal vooral vanuit technologie opgelost worden. Momenteel bereiden machineleveranciers zich voor op dit vraagstuk. 

Voor wat betreft het leveren van producten zal dit steeds meer geautomatiseerd verlopen. Denk hierbij aan een enorm warehouse waar nu producten gepickt worden door robots en waar in feite de gehele operatie binnen het warehouse zonder tussenkomst van mensenhanden uitgevoerd kan worden. Dit proces, dit warehouse, wordt globaal en alles binnen de keten wordt geautomatiseerd. 

Merkeigenaren blijven belang hechten aan herkenbaarheid en willen te allen tijde communiceren. Meer nog dan nu wordt de verpakking hét uithangbord van de merkeigenaar. Dat wat de plastic draagtas was (die inmiddels al grotendeels uit ons straatbeeld is verdwenen) wordt de bedrukte kartonnen doos of de robuuste papieren verzendverpakking. En niet alleen voor de consument, maar zeker ook in de Business-to-Business markt. 

Hoe winstgevend is duurzaam verpakken op lange termijn?

Duurzaam verpakken is een voorwaarde om serieus genomen te worden binnen de hedendaagse maatschappij, laat staan de toekomstige. Winstgevendheid is in feite niet het vraagstuk, maar continuïteit is dat wel. Neem daarbij de economische groei, verdere toename van pakketzendingen en de diepere behoefte aan fijn distributie, afgezet tegen de eisen die de circulaire economie stelt aan haar deelnemers, en de focus voor de komende decennia krijgt gestalte. Topa Verpakking gelooft hierin, in het bieden van de zekerheid aan haar afnemers. 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*