Ketenregie, de next step

Ketenregie is belangrijk om het niveau van de logistieke services te verhogen en daarmee de omzet te vergroten en de kosten te verlagen. Maar er komt nog een cruciale dimensie bij: CO2-reductie. Roland Slegers van DeliveryMatch verwacht binnen afzienbare tijd dat de overheid normen gaat stellen ten aanzien van de CO2-emissies van zendingen. “Het is niet de vraag of het gaat komen, maar wanneer.” Hij adviseert bedrijven daar tijdig op te anticiperen.

De wereldwijde CO2-uitstoot moet drastisch naar beneden. “Er zijn al heel wat ontwikkelingen gaande op dat vlak. Zo verkeren we midden in een energietransitie, wordt fabrikanten opgelegd om op een andere (lees: milieuvriendelijke) manier te gaan produceren en worden de boeren keihard aangepakt. Je kunt op je klompen aanvoelen dat e-commerce ook aan de beurt komt”, zegt Slegers. “Het hele logistieke proces achter e-commerce zorgt voor nogal wat CO2-uitstoot. Helemaal als het niet in één keer goed gebeurt.”

Data combineren

Slegers verwacht dat retailers op termijn moeten kunnen rapporteren wat de CO2-emissie is geweest van hun zendingen. “Dat is overigens pas stap 1. De volgende stap is dat de overheid een normen gaat stellen aan de CO2-uitstoot van een bepaald type zending.” Hij vergelijkt het met de invoering van de privacywetgeving. “Eerst worden de spelregels bekend gemaakt en pas enige tijd later wordt er gehandhaafd. De privacywetgeving richt zich vooral op de procedurele afspraken binnen bedrijven, maar om CO2-emissies te kunnen meten, zul je ook op technisch vlak heel veel meters moeten gaan maken als bedrijf en systemen integreren. Omdat het zowel procesmatig als integratie-technisch veel impact heeft, is het niet iets dat binnen een paar maanden is opgelost. Met andere woorden, je moet er op tijd mee beginnen door processen en systemen te implementeren die data uit order-, transport- en shipping managementsystemen combineren om op die manier met externe platformen, zoals die van BigMile, de CO2-emissies te kunnen calculeren en te kunnen verwerken in de keten. Wij als DeliveryMatch zijn daar nu klaar voor en passen dit toe voor een eerste klant.”

Algemene sentiment

Calculeren is één, de volgende stap is volgens Slegers om met ketenregie de keten zodanig te sturen dat er aan CO2-reductie kan worden gewerkt. “Bijvoorbeeld door te sturen op verzenden en afleveren in dalmomenten. Op die manier kun je met kortere openingstijden en/of minder locaties hetzelfde volume verwerken in de magazijnen en sorteerhubs van vervoerders. Heel deze operatie is nu allemaal op een piekcapaciteit uitgelegd, wat maakt dat er veel onbenut blijft. Terwijl als je met een stukje vraagsturing het afleveren op een drukke dag 0,50 EUR duurder zou maken, er echt wel een incentive is om vanuit de webshop check-out aan ketenregie te beginnen om tot een volumespreiding te komen. Met ketenregie ga je één op één CO2 besparen, wat overigens zeker niet zal leiden tot ontevreden klanten. De grootste besparing zit hem vooral in het feit dat alles foutloos en in één keer goed gebeurt, zonder herstelwerkzaamheden in de operatie, en dat je stromen kan consolideren. Dat bespaart dus niet alleen op CO2, maar ook op kosten.”

Een duurzame levering is een onderwerp waar consumenten meer en meer waarde aan hechten, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van DeliveryMatch in vier landen. “Vier jaar geleden kwam dit onderwerp in Nederland niet eens voor in de top 10 van voorkeuren, nu staat het in de top 3 in alle vier de landen. Wat je vervolgens ziet, is dat de politiek het algemene sentiment volgt met regelgeving. Zorg ervoor dat je hier tijdig op voorsorteert. Wij helpen ondernemers graag met deze vraagstukken. Binnenkort gaan we live met Moonen Packaging, die via ketenregie ook op CO2 gaat sturen.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*