Digital Meeting – Logistiek Druk op de ketel

De Corona-pandemie heeft een enorme impact op het aankoopgedrag van consumenten. E-commerce ‘boomt’ als nooit tevoren. De druk op de supply chain was niet eerder zo (extreem) hoog. Reden voor OnlineRetailer om met een aantal experts uit de logistieke keten de pijnpunten in de supply chain te bespreken en tegelijkertijd bedrijven handvatten te bieden om beter uit de crisis te komen.

Hoe heeft de logistieke sector het afgelopen jaar de Corona-pandemie doorstaan?

De enorme toename in e-commercebestedingen als gevolg van de pandemie heeft grote impact op de transportsector. Dat begint al bij de inbound, de aanvoer van producten naar de distributiecentra in ons land. Er is volgens de experts (nog altijd) sprake van container schaarste in het verre oosten, wat maakt dat artikelen minder beschikbaar zijn. Voorraden raken uitgeput. Daarnaast kampen grote vervoerders in ons land met capaciteitsproblemen vanwege de extreme drukte en lopen leveringen niet zelden vertraging op. 

Als artikelen niet tijdig de weg op gaan, kunnen retailers hun leverbeloftes niet waarmaken. Aan het begin van de pandemie had iedereen daar nog wel begrip voor, maar met de feestdagen in het vooruitzicht is dat toch een ander verhaal. Consumenten willen wel graag weten waar ze aan toe zijn en betrouwbare opties voorgesteld krijgen. Veel retailers vertrouwen volgens de experts nog op één enkele vervoerder. Als deze tegen zijn limieten aanloopt, heb je als retailer zelf ook een probleem. Het advies is dan ook om meerdere vervoerders aan te sluiten. 

Volgens de experts zijn de geschetste problemen niet alleen te wijten aan de capaciteitsproblemen bij de vervoerders. Veel retailers kampten zeker tijdens de ‘eerste golf’ zelf ook met problemen, met name in de magazijnoperatie. Dan is de discussie met vervoerders natuurlijk zinloos. Het is dus een optelsom. Wel hebben veel bedrijven de zomerperiode gebruikt om zich beter te kunnen wapenen tegen een mogelijk ‘tweede golf’. Dat heeft geleid tot nieuwe initiatieven bij retailers (denk aan click en collect-mogelijkheden) en zelfs pakketvervoerders die elkaar zijn gaan opzoeken om volumes te combineren.

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor een geolied logistiek proces?

Voorspelbaarheid, klinkt het bij de experts. De consument heeft de verwachting dat hij op voorhand wordt geïnformeerd wanneer een pakje wordt bezorgd. Dat hoeft niet altijd de volgende dag te zijn, maar de leverbelofte die in de check-out wordt voorgesteld, moet wel worden ingelost. Dat vraagt om een volledige ketenregie vanaf de eerste klik tot aan de deurbel, zo luidt het advies. Daarbij is het belangrijk ook de capaciteit in het magazijn mee te nemen. Als je niet op tijd kunt verzenden, ga je het zeker niet op tijd kunnen afleveren.

In de eerste weken van de pandemie werd al pijnlijk duidelijk dat de supply chain heel kwetsbaar is, zeker als je afhankelijk bent van productie in het verre oosten. Als de verkrijgbaarheid in het geding komt, zal je creatief moeten zijn en snel moeten kunnen schakelen. Dat vereist inderdaad een volledige ketenregie en is direct ook het meest complexe aan de logistiek, erkennen de experts. Je moet eerst het probleem goed weten te identificeren om vervolgens te kunnen schakelen en gaten op te vullen in de voorraad door bijvoorbeeld producten meer lokaal te gaan aankopen. Snel schakelen geldt niet alleen voor de magazijnoperatie, maar ook voor de last mile. Als de schaarste ook hier weer toeneemt, moet je snel kunnen switchen van vervoerder.

Van oorsprong offline retailers worstelen volgens de experts al jaren met het omschakelen naar online vanwege de toenemende complexiteit en omnichannel uitdagingen. Voorraden liggen verspreid over de winkels, mogelijk ook nog in een centraal magazijn of zelfs bij fabrikanten, enz. Van oorsprong online spelers die opschalen naar offline lopen andersom ook tegen problemen aan, vooral om zaken te combineren. Software technisch zijn er intussen echt wel goede oplossingen beschikbaar om die uitdagingen te managen, maar het wordt nog onvoldoende toegepast. Veel bedrijven hebben moeite om verder te kijken dan hetgeen wat ze altijd al hebben gedaan.

De supply chain staat onder druk en zal opnieuw gevormd worden, verwachten de experts. De click en collect-initiatieven, waarbij je online een product kunt reserveren of bestellen en ophalen in de winkel, hebben het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Het zal een blijvende verandering zijn. Maak slim gebruik van de combinatie van de online en offline kanalen, adviseren de experts. Het biedt vooral ook voor lokale retailers volop kansen om zich te kunnen wapenen tegen de grote retailers van deze wereld. 

Welke technologieën kunnen de logistieke uitdagingen vereenvoudigen?

Zoals gezegd, is er al heel veel mogelijk. Softwaretechnish om real-time de hele logistieke keten te kunnen aansturen vanaf de check-out tot aan de deurbel. Maar ook in het magazijn zelf zijn er volop mogelijkheden om de efficiency te verhogen. Er worden steeds meer standaard oplossingen ontwikkeld voor mechanisatie om relatief eenvoudig te kunnen implementeren en opschalen. Denk aan micro-fulfilmentoplossingen voor het verwerken van B2C-orders in winkels of in kleine omgevingen. Autostore is op een hoger niveau een mooi voorbeeld van een gestandaardiseerde oplossing.

Standaardisatie is volgens de experts toch wel de sleutel. Wat je nu veelal ziet gebeuren op het gebied van mechanisatie is een wildgroei aan alles wat kan bewegen. Men ziet uiteindelijk door de bomen het bos niet meer. Dat is niet toekomstbestendig. Technologieën volgen elkaar sneller op en moeten ook veel sneller ingezet kunnen worden. Standaardisatie is dan een vereiste ook in termen van schaalbaarheid en uitwisselbaarheid. De experts benadrukken bovendien dat de nieuwe technologieën het ook perfect mogelijk maken om vanuit hetzelfde magazijn en zelfs hetzelfde pickproces zowel winkels als consumenten te bedienen.

Waar moet je starten? 

Kijk goed naar je huidige sterktes. Waar kun je op bouwen of uitbreiden? Heb je een goed ontwikkeld netwerk van winkels? Hoe kun je die strategisch inzetten? Met andere woorden, waar kun je het grootste verschil maken binnen de context van jouw mogelijkheden om klanten te behouden en de service te verbeteren. Daarop is volgens de experts geen uniform antwoord te formuleren. Iedereen heeft een bepaald historisch startpunt en klantengroepen zijn niet altijd hetzelfde. 

Verlies ook de economische consequenties niet uit het oog. Heel veel bedrijven zijn geforceerd in bepaalde systemen ingestapt waarvan de economische consequenties nog niet helemaal duidelijk waren. Zoek altijd naar de balans tussen wat heb je, hoe kan je dat zo goed mogelijk inzetten, wat zijn de meest essentiële veranderingen en wat is financieel haalbaar? Er zijn veel retailers omgevallen omdat ze het niet goed geregeld en opgelost krijgen. Momenteel is er een storm bezig en iedereen zoekt zijn weg.

Denk dus goed na over de plaats van automatisering in het hele proces. Mechanisatie is geen doel op zich. Pas het toe daar waar het helpt. Je zal je processen ook volledig onder controle moeten hebben. Als er ergens een zwakte is, is het een proceszwakte en geen materiaalzwakte. Als het proces niet goed op orde is en het dusdanig van uitzonderingen aan elkaar hangt, dat als de automatisatie uitvalt de hele afdeling stilvalt, dan heb je je huiswerk niet goed gedaan. Datzelfde geldt voor data. Is je (master)data wel correct? Het kan het hele proces in de war sturen. Het zijn zaken die volgens de experts constant onderschat worden.

Een goed beeld van en controle op je processen is dus cruciaal. Analyseer hoe er nu wordt gewerkt, wat de ideale situatie is en hoe je met een paar aanpassingen wellicht de ideale situatie kunt benaderen. Probeer ook alle stakeholders bij het project te betrekken over alle lagen van de organisatie, adviseren de experts. Dus niet alleen het management moet eigenaarschap nemen van het hele proces, maar ook de medewerkers op de vloer moeten erbij betrokken worden. Dat kost aan de voorkant wat meer tijd, maar voorkomt (grote) problemen achteraf. Het systeem moet de processen ondersteunen en niet andersom.

Probeer te voorkomen dat je oude processen in een nieuw systeem gaat ‘proppen’, waarschuwen de experts. Er zijn systeemleveranciers die maar wat graag maatwerk willen maken. Uiteindelijk wordt er een enorme kerstboom opgetuigd met veel maatwerk die moeilijk te onderhouden is. En blijf altijd eerlijk en transparant, ook naar jezelf. Als een nieuw systeem veel voordelen biedt, maar het bestaande systeem na een paar ingrepen ook veel beter functioneert, moet je daar ook voor open staan. 

Is robotisering en automatisering een must in de toekomst?

Jazeker, klinkt het resoluut. Maar er zal altijd ruimte blijven voor hybride oplossingen. Er is vandaag veel meer mogelijk dan een jaar of vijf geleden. Toch is de drempel om te gaan automatiseren nog vrij hoog. Gelukkig zijn fabrikanten aan alle kanten bezig om de technologie toegankelijker te maken, ook voor het MKB. De eerdergenoemde standaardisatie helpt daarbij. 

Maar voor de kleinere spelers met een overwegend manuele magazijnoperatie zijn er ook nog volop mogelijkheden. Begin met het implementeren van een WMS om het pickproces te optimaliseren met software en een TMS om de ketenregie- en ontsluiting naar meerdere vervoerders te automatiseren. Van hieruit kun je verder gaan bouwen. Software die voorheen traditioneel in een licentiemodel werd geleverd, is nu veelal als SaaS-model beschikbaar. Dat maakt de instap veel aantrekkelijker, ook voor het midden- en klein segment. 

Gaat B2B nog een grotere vlucht nemen dan B2C?

De experts verwachten in ieder geval dat we steeds meer combinaties gaan zien. Het wordt een steeds grotere spaghetti van verkoopkanalen die in één logistieke keten terecht gaan komen. Dat brengt voor veel bedrijven de nodige uitdagingen met zich mee. Desalniettemin zijn er volgens de experts heel veel overeenkomsten tussen B2B en B2C. Traditioneel worden vooral de verschillen benoemd, maar er zijn juist heel veel overeenkomsten. Voorbeelden genoeg van omnichannel distributiecentra waar pas op het laatste moment de verschillende kanalen zichtbaar worden. 

De inbound, opslag, voorraadbeheer, alles is hetzelfde. En als je het slim aanpakt, kan je ook het pickproces hetzelfde houden. Waar zit dan het verschil tussen B2B en B2C in een magazijn? Bij het verzenden, het verpakken voor consumenten en het verpakken voor winkels. Daar zit de opsplitsing. Het doel moet immers zijn om één doorzichtige en flexibele oplossing aan te kunnen bieden aan de eindklant. Dat kun je alleen maar bereiken door een geïntegreerd team, een geïntegreerde policy en geïntegreerd denken en functioneren.

Wat is het advies voor 2021?

Was jaren geleden e-commerce nog volledig in handen van enkele grote spelers, met de adoptie van nieuwe initiatieven van (lokale) retailers door consumenten weten ook zij zich online op de kaart te spelen. De pandemie heeft ertoe bijgedragen dat heel wat bedrijven snel een aantal mogelijkheden heeft ontwikkeld waar men voorheen niet snel aan begonnen zou zijn. De wereld gaat ook nooit meer terug hetzelfde zijn, verwachten de experts. Als straks de winkels en horeca weer opengaan, zal er een afvlakking komen, maar het gemak van e-commerce zal blijven doorwegen.

Het is daarom belangrijk dat je als bedrijf blijft experimenteren en open staat voor nieuwe ontwikkelingen. De wereld beweegt in alle richtingen. Ga uit van je eigen sterktes en blijf nieuwsgierig, luidt het advies. Praat met andere bedrijven die je bewondert en probeer gemotiveerd te zijn en te blijven. De wereld van vandaag is een api-wereld die op alle niveaus aan elkaar hangt. We hebben elkaar allemaal nodig in de keten. Openheid en transparantie is dan een must.

Deelnemers:

Niels Mateussen, Blokker
Met ruim 400 winkels is Blokker, als onderdeel van de Mirage Retail Group, de Nederlandse retailer op het gebied van huishoudartikelen. Als Supply Chain Coördinator e-commerce is Niels verantwoordelijk voor demand forecasting en voorraadmanagement in de gehele online keten binnen Blokker. 

Roland Slegers, DeliveryMatch 
Roland Slegers is de founder & CEO van DeliveryMatch. Dit is een TMS platform dat realtime de hele keten kan besturen van checkout tot deurbel. In totaal zijn er zo’n 200 vervoerders, webshop pakketten, ERP en WMS systemen gekoppeld. Door het volume-base businesmodel en de modulaire opbouw is het platform interessant voor grote-en kleine Webonly, Multi-Channel en Omnichannel Retailers. Daarnaast heeft hij de afgelopen 15 jaar voor vele bedrijven concepten ontwikkeld, geïmplementeerd en de logistieke operaties aangestuurd.

Koenraad Verduyn, Generix
Koenraad Verduyn is de Country Manager voor Generix BeNeLux. Generix digitaliseert de supply chain, gaande van informatiestromen (EDI), stockbeheer (VMI) tot het runnen van een distributiecentrum (WMS, YMS en TMS oplossingen). Als een 100% SaaS firma is Generix uitstekend geplaatst om snel en efficiënt een hoogwaardige oplossing te implementeren. Generix is een internationale groep met hoofdzetel in Frankrijk.

Ronald Schepers, Hardis Group Benelux
Ronald Schepers is de business development manager voor Hardis Group Benelux. Hardis is de leverancier van REFLEX Logistics solutions, Reflex WMS is een hoogwaardig WMS dat ingezet wordt in productie- en distributie omgevingen. Reflex Instore wordt in de retail ingezet om de fysieke goederenstroom te beheren en te optimaliseren. Hardis Group Benelux heeft haar kantoor in Utrecht.    

Bruno Verlinden, ID Logistics
Bruno Verlinden is Commercieel Directeur bij ID Logistics in de Benelux. ID Logistics is een logistiek dienstverlener met focus op logistiek in consumentenmarkten. In retail en e-commerce biedt ID Logistics logistieke oplossingen voor producenten en handelaren. Bekende klanten in Nederland zijn bv. Mediamarkt, Makro, Sodastream en Praxis.

Marcel Spruijt, Dematec
Marcel Spruijt is Sales Manager voor Dematic. Dematic is wereldwijd vertegenwoordigd en gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen, implementeren en ondersteunen van geautomatiseerde systeemoplossingen voor magazijnen, distributiecentra en productiefaciliteiten. Dematic heeft een zeer uitgebreid portfolio aan logistieke automatiseringsoplossingen en kan voor iedere klant een pasklare oplossing bieden.

Niko Saris, Eduard Trailor Factory

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*