Machinedata stroomlijnt warehouseprocessen

Als gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt zal je je in een warehouse steeds de vraag moeten stellen welk deel van de processen kan ik automatiseren of mechaniseren om dit soort activiteiten in West-Europa te kunnen blijven uitvoeren. Aan het woord is Bert van Willigen, Managing Director van BEUMER Group Benelux, gespecialiseerd in onder meer het automatiseren van logistieke centra. Hij vertelt over de verregaande mogelijkheden van het gebruik van machinedata in het warehouse.

BEUMER Group is een wereldwijde speler in het ontwikkelen en integreren van logistieke systemen voor het verpakken, sorteren, transporteren, en distribueren van goederen. “De hele wereld draait tegenwoordig zo’n beetje om data,” begint Van Willigen. “Ook wij als machinebouwer hebben een bepaalde verantwoordelijkheid naar klanten toe. Met behulp van data uit onze machines helpen we processen beter te sturen, kunnen we aan forecasting doen ten aanzien van de operatie en komen we tot een optimale Total Cost of Ownership (TCO) door het juiste onderhoud. Onder forecasting verstaan we ‘wat is er gebeurd en wat betekent dat voor morgen’. Alle data die onze machines genereren, bundelen we in ons nieuwe BG Insight platform. Een platform waarmee BEUMER Group haar klanten inzicht kan geven in data, machineprestaties, onderhoudsbehoefte, documentatie en services. Dit niet alleen voor BEUMER Group equipment, maar ook voor systemen van andere leveranciers.”

Onbeperkte capaciteit

Het BG Insight platform is een cloudomgeving met vrijwel onbeperkte opslagcapaciteit. Dat moet ook wel, want alle data uit upper en lower level machinesturingen van de material handling systemen van BEUMER Group én de data uit IoT sensoren wordt allemaal verzameld op het platform in een klantspecifieke omgeving. “Op basis van die data maken we het voor onze gebruikers mogelijk om analyses uit te voeren op drie niveaus,” legt Van Willigen uit. “Via een ‘digital twin’ van het material handling systeem kunnen we de operationele en technische bottleneck inzichtelijk maken waarop eventueel de strategie kan worden aangepast. Het niveau daaronder richt zich op de operationele procesvoering. De processen kunnen real-time worden gevolgd en eventueel ‘on the go’ worden bijgestuurd. Dat maakt dat we een stukje dieper kunnen gaan dan de gebruikelijke scada’s. Op ieder beslispunt kunnen we zichtbaar maken wat een aanpassing betekent voor de operatie. Het derde en laatste niveau baseert zich op het gebruik van data voor ‘predictive maintenance’. Dit in plaats van het nog steeds gangbare onderhoudsmodel gebaseerd op ‘preventive maintenance’. Het ultieme einddoel: Te komen tot nul ongeplande technische verstoringen aan het systeem door tijdige uitvoering van de juiste onderhoudswerkzaamheden.”

Storingen voorspellen

Behalve voor equipment van BEUMER Group kan BG Insight ook data verzamelen van alle andere apparatuur die in het warehouse worden gebruikt, evenals data van bijvoorbeeld het gebouwbeheersysteem als luchtvochtigheid en temperatuur. Van Willigen: “Het platform vormt in feite het digitale hart van de organisatie. Via Machine Learning principes worden automatisch bepaalde patronen herkend die we weer kunnen aanreiken aan de gebruiker. Het gaat zelfs zover dat we op dit moment sommige storingen van onze eigen systemen al 10 minuten op voorhand kunnen melden. Op moment dat de algoritmen vaststellen dat er iets fout dreigt te lopen, wordt automatisch een bericht gegenereerd naar onze hotline. Aansluitend zal onze 24/7 beschikbare hotline engineer de klant fysiek contacten. Het is zelfs mogelijk om preventieve of correctieve ingrepen te doen bij onze klanten, maar dat dient zorgvuldig afgestemd te worden om te voorkomen dat interne processen verder verstoord worden.”

Bouwde ‘vroeger’ iedere machinebouwer zijn eigen dashboards, vandaag vertrouwt BEUMER Group op software van derden. “Dat maakt dat we altijd kunnen profiteren van de meest state-of-the-art software,” stelt Van Willigen. “Vandaag zijn dit applicaties als bijvoorbeeld Kibana en ElasticSearch, zodat onze klanten ook met eigen data-analisten individuele dashboards kunnen creëren. En zo tillen we ook de mate van automatisering in logistieke centra naar een steeds hoger niveau. We zijn ervan overtuigd dat alles wat nu nog manueel gebeurt in een warehouse steeds verder geautomatiseerd en gemechaniseerd zullen worden om concurrerend te kunnen blijven.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*