Ecologisch verantwoord leveren: een probleem of een kans?

De groei van de online verkoop heeft een revolutie teweeggebracht in de hele supply chain. Naarmate de e-commerce business groeit, groeien ook de distributieproblemen. Technologische oplossingen zijn essentieel geworden om te voldoen aan de nieuwe consumptiepatronen en om de tevredenheid van een klant te garanderen. Die stelt standaard zeer hoge eisen aan de levertijden én hecht steeds meer waarde aan een ecologisch verantwoorde levering.

Zelfs met de grote voortuitgang die ze brengen, kunnen dezelfde technologische oplossingen niet negeren dat tijdens de last mile de versnippering een ernstig probleem is. In zo’n dynamisch segment als e-commerce zijn innovaties dagelijkse kost en de groei van het maatschappelijk bewustzijn ten aanzien van het milieu betekent dat een groeiend aantal klanten er de voorkeur aan geeft om hun bestellingen op een ecologisch verantwoorde manier te ontvangen; te voet, met de fiets of met andere emissievrije voertuigen. Het is begrijpelijk dat dit extra druk legt bij veel logistieke medewerkers, aangezien er meer eisen worden toegevoegd aan een toch al zeer gespannen keten.

Wat vindt de bevolking ervan?

Om de perceptie van de invoering van milieuverantwoorde leveringen te begrijpen en te analyseren, heeft Generix Group een studie uitgevoerd, waarvan de resultaten nuttig kunnen zijn voor de beheerders van de supply chain. Personen van 25-34 jaar vormen het segment van de bevolking dat het vaakst koopt op het internet. Het is juist deze groep die ook het meest geïnteresseerd is in een milieuvriendelijke manier van transport. In zo’n zichtbaar punt als de uiteindelijke levering zou je dus een wezenlijk verschil kunnen maken ten opzichte van je concurrentie. 73% van de respondenten geeft bovendien aan bereid te zijn langere doorlooptijden te accepteren als de bestelling wordt geleverd met een milieuvriendelijk transportmiddel. 46% zou dit soort transport accepteren, zelfs als het afleverpunt ver van huis is. En 34% zou het accepteren als de prijs van de zending iets hoger ligt.

Zendingen segmenteren

Er liggen dus grote kansen om de transportketen te ontlasten, wat kan leiden tot minder druk op de levertijd of de last mile. Hiermee opent zich een interessante mogelijkheid. Order Management Systemen (OMS) maken het mogelijk om zonder bijzondere problemen zendingen te segmenteren op basis van hun urgentie. Onderschat zeker ook niet het percentage klanten in het jongere en actievere segment dat zelfs meer zou betalen voor hun zendingen. De ontwikkelingen in de consumentenvraag die een meer milieuverantwoorde houding suggereren, blijkt dus minder problematisch te zijn dan op het eerste gezicht mag worden verwacht. Het opent aan de andere kant mogelijkheden voor een minder gespannen supply chain en biedt de mogelijkheid voor de verkoper om een interessant commercieel positioneringselement te hebben, juist in het meest actieve kopersegment.

Reductie van de CO2-uitstoot 

Overigens is ook de transportsector aan zet om een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. De Europese Raad heeft op 9 december 2020 een overeenstemming bereikt over de richtlijnen voor de doelstelling om de CO2-uitstoot in de transportsector tegen 2050 met 90% te verminderen en met 55% tegen 2030. Volgens de deskundigen is deze versnelling de enige manier om het doel halverwege de eeuw te bereiken. De vermindering van de uitstoot houdt echter niet alleen verband met technologieën voor schone voertuigen, maar vooral met de verbetering van de efficiëntie in het hele logistieke proces, met inbegrip van het beheer van de magazijnen en het vervoer, die doorslaggevend zijn. In die zin zijn warehouse management (WMS) en transport management (TMS) oplossingen belangrijke elementen geworden. Ze zorgen niet alleen voor efficiëntie in het algemeen, maar zijn ook essentieel om vooruitgang te boeken in de rest van de supply chain, wat de optimalisatie van het transport en dus de vermindering van de uitstoot ten goede komt.

WMS en TMS

Het magazijn is de kern van het hele logistieke systeem en het beheer ervan heeft een directe impact op de andere schakels in de keten en uiteraard op het transport. Een efficiënt WMS garandeert niet alleen een beter gebruik van de fysieke ruimte in het magazijn, maar optimaliseert ook de interne bewegingen. Met een zeer belangrijke besparing op kosten en emissies bij de binnenkomst in het magazijn. Daarnaast verbetert het ook de organisatie van het vrachtwagenpark door het synchroniseren van de magazijnactiviteiten met de aankomst- en vertrektijden van de transporteurs, waardoor die efficiëntie wordt overgedragen aan de transportsector. De milieuvisie versterkt de strategische waarde van TMS-oplossingen, want naast de directe besparingen die ze de verlader/transporteur bieden in zijn conventionele operaties (tussen 15% van de jaarlijkse transportkosten en 30% als de personeels- en beheerkosten worden meegerekend, volgens de belangrijkste adviesbureaus in de sector, zoals Supply Chain Digest, ARC Advisory of Gartner), heeft deze grotere efficiëntie zonder twijfel effect op de vermindering van de uitstoot in de hele logistieke keten. 

Generix Group levert SaaS oplossingen voor de digitale transformatie van de supply chain, waaronder OMS, WMS en TMS-oplossingen. Het bedrijf is in meer dan 60 landen aanwezig en de software wordt gebruikt door meer dan 6.000 bedrijven wereldwijd.

Wist je dat…

…Generix Group voortaan ook een kantoor heeft in ’s Hertogenbosch om de Nederlandse markt nog beter te kunnen bedienen en de nabijheid tot de Nederlandse klanten te versterken. Generix Group kondigt de benoeming aan van Gerben van der Schaaf die verantwoordelijk zal zijn voor het commercieel beheer van deze nieuwe entiteit. Hij zal zijn ervaring en expertise van de sector meenemen in deze functie. Gerben heeft een professionele achtergrond van meer dan 10 jaar in verkoopfuncties binnen IT- en telecombedrijven, meest recentelijk bij Wurth, Den Hartog BV en H&R Business IT Solutions.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*