Digital Meeting – Logistiek

De logistieke keten heeft de afgelopen jaren overuren gedraaid. Het heeft aan alle kanten behoorlijk gepiept en gekraakt. De coronapiek is misschien ietwat afgezwakt, maar de najaarsdrukte staat weer voor de deur. Reden voor OnlineRetailer om een Digital Meeting te organiseren rond het thema logistiek. Met diverse experts bespreken we de trends en gaan we op zoek naar oplossingen om tot een efficiënter logistiek proces te komen. Daarvoor hoeft lang niet altijd fors te worden geïnvesteerd, zo blijkt….

Welke druk heeft het coronavirus met zich meegebracht op de interne logistieke processen? 

Door corona is zijn veel meer lokale retailers online gaan verkopen en zijn de volumes voor online retail enorm toegenomen, begint Roland Slegers van DeliveryMatch. “Al snel kwamen de eerste problemen naar boven. Klassieke winkeldistributie is heel wat anders dan consumentenorders versturen. Veel bedrijven waren daar niet op voorbereid. Interne logistieke processen stonden behoorlijk onder druk. Ook vervoerders hadden moeite om alles tijdig weg te werken met als gevolg dat er enorme achterstanden ontstonden. Om die reden hebben retailers wat meer vervoerders aangehaakt om volumes toch weg te kunnen krijgen.”

Het kraakte en piepte dus aan alle kanten, mede ook door het groot aantal nieuwe toetreders in e-commerce. Neemt niet weg dat de heren wel het idee hebben dat de volumes online iets zijn gezakt sinds de winkels weer geopend zijn. Overal ligt het niveau wel hoger dan voor corona. Omdat consumenten die niet eerder online actief waren, inmiddels wel gewend zijn geraakt aan het gemak van e-commerce en dat het aanbod aan webshops ook is gegroeid. Nieuwe toetreders gaan hun webshops niet sluiten, nu de winkels weer geopend zijn.

Om terug te komen op de vraagstelling, welke druk heeft corona niet meegebracht, vraagt Nabil Popalyar van Consafe Logistics zich af. “Na de speech van Mark Rutte op 15 maart 2020 waarin hij de lockdown aankondigde, stond heel ons land op zijn kop. Bedrijven in sommige sectoren zagen hun omzet binnen een dag verdampen, terwijl andere sectoren vele honderden procenten groei doormaakten. Wat je daaruit kunt concluderen, is dat veel bedrijven ad hoc hebben moeten reageren op de actualiteit. Niet iedereen was daartoe in staat.” 

Flexibiliteit is dus absoluut key, vervolgt Nabil Popalyar. “Dat ervaren wij nu bij nieuwe implementaties. Flexibiliteit wordt in één adem genoemd met kostenbesparing en efficiency. Dat gaat lastig met een complexe applicatie-architectuur waar het uitvoeren van één kleine wijziging doorgaans al gauw tien weken in beslag neemt.” Ook Gerben van der Schaaf van Generix Group kan zich daar perfect bij aansluiten en zegt: “Dat horen wij ook meer en meer. Het gaat echt niet meer alleen om het realiseren van kostenbesparingen. Het snel kunnen omschakelen en inspelen op de actualiteit is absoluut topprioriteit. Want het zal zeker niet de laatste keer zijn dat we me een dergelijke crisis te maken krijgen.”

Wat verwachten we van de najaarsdrukte? Zal deze anders verlopen dan vorig jaar? 

Het wordt de komende maanden weer spannend, zegt Roland Slegers. “Ik mag hopen dat men nu wel in staat is om alles op een fatsoenlijke manier bij de klant krijgen. De standaard najaarspiek in combinatie met corona heeft vorig jaar tot behoorlijke drama’s geleid.” Gerben van der Schaaf verwacht dat het dit jaar wel iets beter zal gaan. “Slechter dan vorig jaar kan haast niet. Ook zal de najaarsdrukte iets afvlakken. Steeds meer webwinkels liften mee op de trends van Singles’ Day en Black Friday wat maakt dat de enorme piek rondom Sinterklaas en Kerst wat afvlakt.”

Spreiden is inderdaad ook ons advies, vervolgt Nabil Popalyar. “Maar of het wordt opgevolgd, is nog maar de vraag. Bovendien is het ook sterk afhankelijk van eventuele maatregelen die nog worden genomen door de overheid. Vorig jaar was alles dicht. Mensen konden er niet op uit, niet naar het theater, niet naar een kroeg of restaurant. De bestedingsruimte was dus veel hoger en dat werd allemaal stukgeslagen op e-commerce. Dit najaar kunnen mensen als het goed is wel uit eten en andere activiteiten ontplooien, dus ik verwacht dat de najaarsdrukte in e-commerce iets rustiger zal verlopen dan vorig jaar.”

Zijn bedrijven zich bewuster geworden van de kwetsbaarheid van hun logistiek ketens?

Enerzijds wel, maar het heeft voor mijn gevoel nog niet direct tot oplossingen geleid, zegt Roland Slegers. “Men heeft de pijn wel gevoeld, veel meer nog dan normaal, maar het is en blijft afhankelijk van de totale keten. Je komt alleen tot een oplossing als alle partijen in de keten actie ondernemen. Recent heb ik onderzoek gedaan in vier landen naar de logistieke services die webwinkels aanbieden in relatie tot de wensen van de lokale consumenten. Die matchen lang niet altijd met elkaar. En als je de resultaten dan voorlegt aan webwinkels, vervoerders en fulfilmentbedrijven dan herkennen ze het wel, maar beginnen toch vooral naar elkaar te wijzen.”

Wat is het advies? Terug naar de feiten. Op basis van data controleren welke stappen van het proces wel of niet goed gaan. Overleg met elkaar in de keten wie waarop gaat sturen en wie daarin zijn verantwoordelijkheid neemt in plaats van alleen maar klagen en naar elkaar wijzen. Vaak wordt er heel erg vanuit emotie gereageerd, maar gebruik vooral je data om achter de feiten te komen, luidt het advies.

De heren zien een duidelijke trend in het lokaal sourcen, voor zover dat kan natuurlijk. “Eerst corona, nu weer de beschikbaarheid van zeecontainers en enorm hoge tarieven, al die zaken maken pijnlijk zichtbaar dat we wereldwijd iets te afhankelijk zijn van één plek in de wereld,” zegt Roland Slegers. Gerben van der Schaaf: “Dat inderdaad, in combinatie met de trend richting sustainability. De consument stelt ook hieraan steeds hogere eisen, nog los van de morele plicht van bedrijven ten aanzien van de klimaatdoelstellingen.” 

Lokaal sourcen klinkt mooi, maar in de praktijk is er nog een lange weg te gaan, weet Nabil Popalyar. “De capaciteit is er gewoon nog niet. Veel bedrijven zijn aan het opschalen maar ook die extra capaciteit is al volledig gereserveerd. Het heeft tijd nodig. En ondanks de absurd hoge tarieven voor overzees transport, zijn ook hier nog altijd plekken te kort. De achterstand is dus nog lang niet ingelopen.”

Wat zijn de laatste trends op het gebied van interne logistiek?

Als we praten over trends, dan zijn er vier thema’s waar momenteel volop de aandacht naar uitgaat: mechanisering, automatisering, welzijn en flexibiliteit, stelt Nabil Popalyar. “Het eerste is cruciaal om de steeds hogere volumes te kunnen verwerken. Mechanisering gaat overigens hand in hand met automatisering vanwege de enorme personeelstekorten. Er staan nu 70% meer openstaande vacatures op Werk.nl dan vorig jaar. Automatisering helpt bovendien om flinke verbeterslagen te kunnen doorvoeren ten aanzien van de ergonomie en dus het welzijn van de medewerkers. Dat wordt nogal eens onderschat. Flexibiliteit tot slot spreekt voor zich om snel te kunnen inspelen op de actualiteit.”

Het is volgens Gerben van der Schaaf voor veel bedrijven een serieuze uitdaging om die thema’s te gaan combineren. Softwareproviders spelen hierin ook een belangrijke rol om te zorgen dat bijvoorbeeld die flexibiliteit er is. De thema’s ergonomie en automatisering kunnen ook niet zonder elkaar worden gezien. Het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden én te houden. Het is daarom belangrijk dat ook naar het verhogen van het welzijn wordt gekeken. Het hangt allemaal met elkaar samen.” Dat kan ook Nabil Popalyar bevestigen. “Het World Economic Forum berichtte onlangs dat bedrijven die actief promoten dat zij inzetten op gezondheid en welzijn, medewerkers langer ‘vast’ kunnen houden. Bedrijven moeten hier dus wel gehoor aan gaan geven.”

Een andere trend zit hem in de complexiteit van de ketens. Roland Slegers geeft een voorbeeld: “Vanuit sales wordt vaak snel geschakeld door nieuwe verkoopkanalen te omarmen, een nieuwe brand in het leven te roepen of een online store te openen. Gevolg is dat de logistieke ketens aan de achterkant transformeren tot één grote spaghetti. Voorraden liggen overal en nergens en er worden beloftes gemaakt die niet of nauwelijks worden ingelost, omdat ketens niet met elkaar zijn geïntegreerd. Daar ligt de grootste uitdaging voor de komende jaren en moeten nog behoorlijk wat meters gemaakt worden.”

Een belangrijke trend is bovendien de integratie van B2B en B2C in het logistieke proces. Voor veel partijen een flinke uitdaging. Het vereist een flexibel proces en dito systeem. “De grote valkuil is dat vooral naar de verschillen wordt gekeken. Ze zien allerlei beren op de weg waardoor ze letterlijk niet uit de startblokken komen,” weet Roland Slegers. “Terwijl als je het omdraait en de overeenkomsten beschouwt, veel processen hetzelfde blijken te zijn. Dat biedt vaak wat openingen om tot creatieve oplossingen te komen, zodat B2B en B2C volledig integreren.”

Wat verwachten jullie van de ontwikkelingen in de last mile?

Er ontstaat volgens de heren een steeds grotere diversiteit aan vervoerders, omdat steeds meer verschillende producten online worden verkocht. Daarnaast duiken er steeds meer milieuvriendelijke alternatieven op en worden de services die geboden worden aan huis steeds groter. Denk aan 2-mansbeleveringen, de mogelijkheid tot installatie van een toestel, enz. Daarmee neemt het rijtje met vervoerders heel snel toe.

Volgens Nabil Popalyar wordt er bij webshops en vervoerders nog te vaak onterecht van uitgegaan dat de consument zijn pakketje de volgende dag al wil ontvangen. “Hier is nog veel ruimte voor optimalisaties.” Die menig is ook Gerben van der Schaaf toebedeeld: “Er zijn al webshops die de consument meer duurzame leveringsopties biedt. Dat betekent inderdaad misschien dat je iets langer moet wachten op je product, omdat orders worden gebundeld, maar in veel gevallen is dat geen enkel probleem.”

Die voorzichtige conclusie kan ook Roland Slegers trekken naar aanleiding van zijn onderzoek. “Webwinkels hanteren veelal een pushproces van standaard de volgende dag leveren, terwijl dat voor de consument helemaal geen topprioriteit is. Nederland is bovendien kampioen late cut-off tijden. Dat betekent dat pas vanaf 16.00 uur in de middag de machines beginnen te draaien. Daarvoor gebeurt er niets tot weinig. Eeuwig zonde. Geef gehoor aan wat de consument wil,” luidt het devies. 

Door veel meer te spreiden, kun je met bestaande middelen veel meer doen. Kosten in de keten worden gereduceerd, het milieu wordt gespaard door het bundelen van orders en het welzijn van medewerkers gaat erop vooruit omdat gewoon overdag kan worden gewerkt. Alleen iemand moet het initiatief durven nemen. Hier is volgens Gerben van der Schaaf een kans weggelegd voor de kleinere webwinkels om het verschil te maken. Daarin kan Roland Slegers zich ook vinden: “Juist de kleine spelers zijn in staat om dat soort stappen te maken. Ze hoeven geen interne slangenkuil te doorlopen om überhaupt tot beeld en besluitvorming te komen. Er zitten zoveel voordelen aan en de hele logistieke keten profiteert ervan.” Wie durft de eerste stap te zetten?

Deelnemers:

Nabil Popalyar, Consafe Logistics

Roland Slegers, DeliveryMatch

Gerben van der Schaaf, Generix Group

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*