Betaalbare forecast software voor efficiënte S&OP

Voor het opzetten van een efficiënte Sales & Operations Planning (S&OP) is een kritische blik op de toekomst essentieel. Dat kan je doen aan de hand van allerlei plug-ins of het bouwen van nieuwe applicaties op een ERP- of CRM-systeem, maar het kan ook veel efficiënter, zo bewijst ATIM. En tegen veel gunstigere condities. Maak kennis met Forecast Pro, standalone software en proven technology met wereldwijd meer dan 45.000 gebruikers. 

S&OP is een geïntegreerd proces voor bedrijfsbeheer waarmee het management voortdurend focus, afstemming en synchronisatie bereikt tussen alle organisatiefuncties. Het doel is om efficiënter te werken en zodoende betere resultaten te behalen. “Forecasting is daarin essentieel en dat lukt lang niet altijd alleen in een ERP of CRM. De mogelijkheden zijn te beperkt”, weet Ilja Kempenaars, eigenaar van ATIM, leverancier en implementatiepartner van onder meer Forecast Pro. “Bedrijven die minder gesofisticeerd zijn, grijpen vaak naar Excel, maar ook dat heeft zo zijn beperkingen en is bovendien persoonsgebonden. Dat is allesbehalve toekomstbestendig. Overstappen naar een professionele applicatie luidt dan vaak te devies.”

Dé referentie

Forecast Pro is midden jaren tachtig op de markt gekomen, uiteraard voortdurend doorontwikkeld en geldt nog steeds als dé referentie, zegt René van Luxemburg, founder van ATIM in 1982 en nog altijd actief in het bedrijf. “Het maken van forecasts hoort bij de ontwikkeling van een bedrijf. Het vormt de basis waarop je de rest van de business processen gaat aansturen. Het is altijd een samenspel tussen de interne organisatie met sales & marketing. Die laatste kijkt vooral naar buiten: wat zijn de trends in de markt, wat doet de concurrentie, welke acties ga je in gang zetten, enz. Terwijl de interne organisatie op basis van interne data een forecast maakt door het verleden te projecteren op de toekomst, om maar eens een voorbeeld te geven. Al die ‘voorspellingen’ kunnen door Forecast Pro worden gedaan en worden ingeladen in de planning. Met dank aan de kracht en meerwaarde van AI (Artificial Intelligence), machine learning en statistical forecasting.”

Implementeren en trainen

Behalve een software-implementatiepartner is ATIM van oudsher ook een organisatie die actief is in opleiding en training. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de software van Forecast Pro worden eerst grondig ‘doorgelicht’. “We kijken eerst en vooral naar de taakvolwassenheid van de medewerkers”, zegt Van Luxemburg. “Het kan zijn dat we eerst een stukje theoretische basis moeten leggen om mensen op het gewenste startniveau te krijgen. Daarna wordt er altijd een ‘proof of concept’ opgesteld. Wat wil men forecasten, op welk niveau en wat is het doel van de forecast? Op het moment dat het proof of concept wordt goedgekeurd, gaan we over tot implementatie. We gaan de applicatie inrichten, zetten de interfaces op met het ERP en CRM, kijken mee met de masterdata en gaan live. Uiteraard verzorgen we ook de training voor de medewerkers. Het merendeel van de klanten is binnen een week of twee wel zover dat ze er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.”

Het toepassingsbereik van Forecast Pro is volgens Kempenaars heel breed. “Het is zeker al interessant voor de bovenkant van het MKB, maar ook voor grote multinationals. Zo hebben we Forecast Pro bijvoorbeeld geïmplementeerd bij een Nederlands bedrijf in de foodsector met 56 fabrieken en 120 saleslocaties wereldwijd.” Van Luxemburg vult aan: “Naarmate de onzekerheid in de markt toeneemt en er sprake is van veel disruptie dan wint forecasting aan populariteit. Je wil toch een bepaalde grip op de toekomst krijgen. En dat hoeft zeker niet de wereld te kosten. Bij grote applicaties praat je gelijk over miljoeneninvesteringen, terwijl Forecast Pro tussen de 15.000 en 25.000 euro al volledig operationeel is.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*