Technologie

De toegevoegde waarde van een chatbot

Een chatbot bestaat al heel lang. De eerste chatbot Eliza werd al ontwikkeld in de jaren zestig van de vorige eeuw als geautomatiseerde gesprekspartner in de psychotherapie. Hij ging destijds al (semi-)slim om met woorden […]