Een nieuwe impuls voor winkelgebieden

rabobank0218

Veel winkelgebieden hebben het moeilijk. Winkels sluiten, er is leegstand en omzetten lopen terug. Een aantal partijen – waaronder de Rabobank – participeert in het platform De Nieuwe Winkelstraat om winkelgebieden te helpen het tij te keren en toekomstbestendig te maken. Specifiek voor de provincie Brabant gaat de Rabobank samen met pioniersbureau Ik-Onderneem! nog een stapje verder door met big data over koopstromen de winkelgebieden bovenlokaal te bekijken en helpen stroomlijnen met een duidelijk actieplan.

Traditioneel worden koopstromen geïnventariseerd door consumenten te bevragen. Een tijdsintensieve en relatief dure methode, die bovendien een fors beroep doet op het geheugen van de consument en vaak onvoldoende zicht geeft op algemene stromen en ontwikkelingen en het omliggende gebied. “Door de (geanonimiseerde) pintransacties die zijn uitgevoerd met een Rabobank betaalpas te bekijken, kunnen we een veel beter en betrouwbaarder beeld verkrijgen, gebaseerd op big data,” begint Jos Voss van Rabobank. “Dat stelt ons ook in staat om van een lokale aanpak naar een bovenlokale aanpak te gaan. Het pilotproject is uitgevoerd in de Metropool Regio Eindhoven en de eerste resultaten zijn zeer positief. Er hebben zich inmiddels al meerdere regio’s en zelfs provincies gemeld.”

Big data
De analyses omzetten in concrete handvatten voor de regio’s en winkelgebieden, is de kerntaak van pioniersbureau Ik-Onderneem!. “Het is heel belangrijk dat lokale stakeholders – retailers, vastgoedeigenaren, gemeenten – inzien dat big data kan helpen de koers te bepalen voor een gebied,” zegt Rob Weiss van Ik-Onderneem!. “Per kern hebben we de voorgenomen acties voor wat betreft uitdagingen en kansen bekeken en in parallelsessies besproken met de stakeholders. Samen zijn er de nodige stellingen geformuleerd waarop we de analyse hebben losgelaten. Een volstrekt andere manier van benaderen dan wat men gewend was.” Jos Voss van Rabobank vult aan: “Dankzij de data hebben we meer en andere inzichten verkregen. Zo was er bijvoorbeeld een wens vanuit enkele stakeholders om inzicht te verkrijgen in de verhouding tussen Nederlandse en Belgische klanten. Dat is op een simpele, maar doeltreffende manier verkregen door op de kassabon de nationaliteit te vermelden.”

Weinig vlees op de botten
Door de stakeholders in een winkelgebied van begin af aan te betrekken bij het onderzoek en te confronteren met de uitdagingen, was er direct betrokkenheid, blikt Rob Weiss terug. “Los van de inhoudelijke uitdagingen rezen er direct vragen bij de bestuurders en wethouders. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat de winstgevendheid van de bedrijven in de regio’s relatief laag is. Dat maakt het moeilijk voor ze om te innoveren, terwijl het wel moet in een veranderend retail klimaat. De verdiencapaciteit blijft achter door relatief gezien een veel te hoog aantal vierkante meters vloeroppervlak van de fysieke retailers. Uit onze analyses blijkt dat de winkeloppervlakte met maar liefst een kwart zou moeten dalen om de detailhandel een gezonde positie te geven in deze regio. De 21 gemeenten tellen bij elkaar 1,7 miljoen vierkante meters winkeloppervlakte, waarvan eigenlijk 400.000 vierkante meter uit de markt gehaald zou moeten worden, dit is inclusief de huidige leegstand.”

Eenheidsworst
Een andere uitkomst van het onderzoek in de Metropool Regio Eindhoven is dat de eenheidsworst tussen de 21 kernen heel groot is, zegt Jos Voss. “Een van de conclusies was dat je als gemeente onderscheidend moet zijn van je collega-gemeenten. En stem dat ook af. Someren zou bijvoorbeeld een ander profiel moeten aannemen dan Asten. Juist door die bovenlokale aanpak wordt dat duidelijk zichtbaar.” Rob Weiss vult aan: “Je kunt je voorstellen dat die conclusie insloeg als een bom. Maar gelukkig ook in positieve zin. E-commerce is booming, daar zal je mee moeten leren leven. Om de opgelopen achterstand überhaupt te kunnen inhalen, zal de retail met 300% moeten groeien in plaats van de jaarlijkse 3%. Dat gaat dus nooit meer gebeuren. Maar je zal wel lef moeten tonen om een oplossing te vinden. Samen met alle stakeholders in een gemeente zijn we op basis van de (big) data nu een programma aan het ontwikkelen om de toekomstbestendigheid van de winkelgebieden veilig te stellen. Uiteraard worden de ontwikkelingen nauwkeurig gemonitord en opgevolgd.”

De Rabobank helpt volgens Jos Voss bij het monitoren. “Dat gebeurt uiteraard op basis van de big data, maar we roepen ook periodiek de stakeholders bij elkaar. In sessies bespreken we hoe het ervoor staat, wat het effect is van de reeds genomen maatregelen en wat de vervolgstappen zijn?” De Rabobank is in veel gemeenten lokaal vertegenwoordigd en weet dus als geen ander wat er speelt, zegt Rob Weiss. “We zijn gestart in de Metropool Regio Eindhoven, maar de resultaten uit de onderzoeken en het enthousiasme in Brabant is van dusdanige aard dat er zich al meer regio’s en provincies hebben gemeld om ook hun winkelgebieden ‘veilig’ te stellen voor de toekomst.”

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*