Laden...

Succes is geen toeval

Inergy0217

Big data is voor veel organisaties het onderwerp van het moment. Met name de laatste twee jaar is iedereen doordrongen van de kansen die (big) data biedt, mits het op een goede manier te ontsluiten en te analyseren is. Het gedrag van consumenten is veranderlijker dan ooit en nieuwe producten en diensten spelen daar razendsnel op in. Inergy Analytical Solutions heeft zich gespecialiseerd in het halen van waarde uit data. Uniek instrument daarbij is de assortimentsoptimalisatie waarbij het assortiment wordt verkleind zonder verlies van omzet en marge, en zonder vaste klanten te benadelen. JanKees Lampe van Inergy licht deze filosofie graag toe.

Retailers proberen de veeleisende en moeilijk te voorspellen consument zowel online als offline goed te bedienen. Het aanbod van producten breidt zich uit, net als het aantal verschillende aanbieders. Slimme analyse van data over klantgedrag is daarbij onmisbaar. In de logistiek kan betrouwbaar inzicht zorgen voor veel efficiëntere processen. Finance zoekt naar nieuwe manieren om compliant te blijven en betere forecasts te maken. Kortom, wie de concurrentie voor wil blijven, heeft in- en externe data nodig voor de besturing en het voortdurend bijsturen van de organisatie.

Assortiment rationaliseren
Betere en meer op feiten gebaseerde beslissingen nemen, begint met betrouwbare data en analytics, begint JanKees Lampe. Hij realiseert zich dat het in veel gevallen nog niet zo eenvoudig is om hiermee van start te gaan. “Want meer waarde halen uit data: hoe doe je dat? Waar moet je beginnen? Hoe maak je een betrouwbare business case? En hoe houd je het beheersbaar en schaalbaar? Om de waarde van data te benutten, is een duidelijke business case een vereiste. Kritisch kijken naar de bedrijfsvoering kan al helpen om verbeterpunten te definiëren. Retailers menen het assortiment steeds verder te moeten uitbreiden, maar vaak brengt dat alleen maar extra rompslomp met zich mee. Wij hebben een instrument ontwikkeld om aan de hand van het koopgedrag van consumenten, gevat in de bergen aan data die de retailer verzamelt, het assortiment te rationaliseren. Letterlijk komt het er op neer dat we producten uit het assortiment gaan halen, zonder dat het nadelig effect heeft op de klandizie en omzet, maar met juist een enorme impact op de bedrijfsvoering; een efficiëntere logistiek, minder voorraden, et cetera. Een geoptimaliseerd assortiment resulteert in meer omzet, meer efficiëntie en lagere kosten.”

Combineren van data
Ondernemers praten al jaren over analytics en big data, maar vooral de laatste twee jaar gaan ze er ook echt concreet mee aan de slag, constateert JanKees Lampe. “Zeker in retail zijn er diverse partijen die investeren in tools om waarde te halen uit data. Voor veel bedrijven geldt echter dat zij zich moeten baseren op data uit verschillende bronnen die vaak incompleet, niet volledig betrouwbaar en niet volledig actueel zijn. Meer inzicht verkrijgen in het assortiment begint met interne data, zoals kassabonnen, inkooporders en de hoeveelheid derving. Externe data kan vervolgens zorgen voor een enorme verrijking. Gegevens over het weer, file-informatie, openingstijden van omliggende winkels of demografische gegevens over de buurt kunnen een waardevolle toevoeging zijn op de bestaande dataset. Bij assortimentsoptimalisatie draait namelijk alles om het combineren van data, analytics en eenvoudig leesbare, toepasbare informatie. Zo wordt aan ieder product een bepaalde score gehangen. Assortimentsoptimalisatie bestaat ook uit het identificeren van producten die te weinig opleveren. Deze informatie en inzichten vertalen we naar rendementen in een overzichtelijk dashboard. In één oogopslag is duidelijk wat aandacht behoeft en wat er goed gaat.” Zo heeft Inergy onder meer voor supermarktketen Dirk een assortimentsrationalisatie als hier beschreven helpen doorvoeren.

Een cruciaal onderdeel van assortimentsoptimalisatie is de optimalisatie van prijzen. “Bedrijven met verschillende vestigingen kunnen hun prijsstrategie op een goede manier testen,” zegt JanKees Lampe. “Veranderingen worden doorgevoerd bij een representatieve groep winkels en de gevolgen van de prijswijziging worden vergeleken met de overige winkels. Op die manier kun je heel nauwkeurig de prijs bepalen die het meeste oplevert of de prijs aanpassen aan de marktsituatie. Het reduceren van derving in retail en food is ook een belangrijk thema. Op basis van advanced analytics optimaliseren we het assortiment wordt derving gereduceerd. Ik verwacht dat retailers in de toekomst ook steeds meer naar real-time analytics gaan. Niet aan het einde van de dag de balans opmaken, maar direct inspelen op het consumentengedrag. De tools zijn al voorhanden. Succes is immers geen toeval.”


Over Inergy Analytical Solutions

Succes is geen toeval. Wij geloven dat een goede voorbereiding op basis van informatie bepalend is voor succes. Zoals wij ook geloven dat mensen en organisaties effectiever worden als ze op de juiste momenten kunnen beschikken over actuele en accurate informatie. Daarom ondersteunen wij organisaties datagedreven te werken en te sturen door optimaal gebruik te maken van beschikbare data. Het resultaat? Meer omzet, meer efficiëntie en lagere kosten.

  • DELEN