Laden...

Bewust(er) met data omgaan

MultiMinds0117-790x390

 

Een retailer verzamelt gedurende het jaar ontzettend veel data. Dat kan van grote waarde zijn als je er tenminste op een goede manier mee omgaat. “En dat is voor veel retailers moeilijk,” weten Siegert Dierickx en Philippe Vlaemminck van MultiMinds. Zij hebben een tool ontwikkeld die retailers op een visuele manier meer inzicht geeft in de berg aan data. De tool stimuleert retailers om bewust(er) om te gaan met data om zo tot een betere conversie te komen, zowel online als offline.

Hetgeen waar de retailer vandaag tegenaan loopt is om data te consolideren in één overzicht, begint Siegert. “De klant verzamelt veel data, maar heeft geen idee hoe er mee om te gaan. Wij hebben een customized dashboard ontwikkeld, een display dat real-time inzicht geeft in data en deze visueel consolideert. Door vervolgens meer data-awareness te creëren doorheen de ganse onderneming, kan er binnen de onderneming bewuster met data worden omgegaan. Veel bedrijven gaan op dat vlak vrij log te werk, wij leggen de focus touchpoints in de volledige customer journey door ze te verbinden en in real-time aan te bieden.”

DataMindr
De specifieke tool van MultiMinds heet DataMindr en is volgens Philippe in staat om data uit verschillende sources te structureren en combineren. “Een retailer heeft vandaag te maken met een groot aantal resources. Niet alleen data uit interne stromen, maar ook campaign data en data afkomstig uit bronnen zoals Facebook, Youtube, Twitter, Instagram,… Al die data kunnen we via DataMindr linken aan de conversie online.” Siegert vult aan: “Doordat elk touchpoint afzonderlijk wordt gemeten, kunnen we precies zien wat de impact is van bijvoorbeeld een e-mailcampagne op de online verkopen. Maar ook hoe touchpoints samenwerken om tot een conversie te komen. Vooral dat laatste wordt wel eens vergeten. Bovendien is DataMindr ook een geijkte tool om de impact van offline op online te meten, een vraagstuk wat zeer belangrijk is in de customer journey.”

Online en offline combineren
Siegert vervolgt: “Er is veel discussie vandaag tussen de online en offline departementen bij een retailer. Logisch, want vaak is niet te zien wat bijvoorbeeld de impact is van een online bezoek bij een offline aankoop of andersom. Met DataMindr kunnen we dat achterhalen.” Philippe legt uit hoe: “We doen een gedegen marktonderzoek en leggen bijvoorbeeld websitebezoekers bevragingen voor om zo de kans van conversie te meten. Het hoort bij onze monetization strategie, waarbij we clicks, downloads en online verkopen omzetten in een objectieve geldwaarde. Dat geeft onze klanten veel beter inzicht in data. We combineren dus eigenlijk IT met marketing en zijn volledig tool- en vendor-onafhankelijk. Op die manier helpen we de ROI te optimaliseren voor een groot aantal klanten in verschillende sectoren door gerichter actie te ondernemen.”

Helikopterview
Philippe benadrukt dat MultiMinds een onafhankelijk bureau is. “In veel gevallen begeleiden we onze klanten al vanaf stap één, om te voorzien in een betere collectie van data. Ons doel is de klant te ondersteunen en maken bij voorkeur deel uit van het eigen team van de klant. Vooral grote bedrijven verliezen de helikopterview soms nog weleens uit het oog. Met onze kennis en ervaring kunnen we die terug opnieuw vinden omdat we van buitenaf zaken beter kunnen doen inzien. We positioneren ons als start-up binnen een grote organisatie, waarbij alle data ook kan worden doorgesluisd naar een intern datawarehouse. Zo kunnen bij de klant allerlei verschillende activiteiten starten en aansturen.” Siegert tot slot: “We vervullen dus een centrale, maar neutrale rol, hebben de focus op analyse en maken aanbevelingen tot optimalisaties.”

  • DELEN